Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2007

Ερανισμοί....

Ότι : επειδή μόνον άν ο εκλογέας αισθανθεί έξω από την μοιρασιά, αποφασίζει να ψηφίσει τον μοιράζοντα.

Από το επικοινωνιακό δοκίμιο του Πετεφρή : Ανασκαφή
http://petefris.blogspot.com/2007/09/blog-post_06.html